Gamle Ormelet Kunst og Kultursenter har en langsiktig plan om å utvikle et helårstilbud med aktiviteter, kurs og  workshops. I dette inngår et internasjonalt nettverk av kunstnere innen forskjellige kunstgrener som skal tilbys arbeidsopphold i perioder. Derfor har vi nå bygget et studiobygg med fire gjesterom og felles kjøkken/oppholdsrom i tilknytning og som del av kunst- og kultursenteret.

Vi tar nå nybygget i bruk til workshop og kunstneropphold. I tillegg til studiobygget har Gamle Ormelet en leilighet med tre soverom som også kan benyttes til denne virksomheten.

Gamle Ormelet har gjennom 24 år blitt en kjent kunst og kulturinstitusjon. Vi kan vise til et godt etablert galleri og et konsertrom som også kan brukes i skuldersesongene, som er de periodene hvor vi ønsker å tilby workshop. Vi har allerede god erfaring med å arrangere workshop med billedkunstneren Helle Kaarem og Edyta Sobieraj. NRK brukte stedet som inspillingsarena for en større tv og radioproduksjon -”Jazzlab på Gamle Ormelet” som var et eksperimentelt workshop, der 20 deltagere delvis bodde og jobbet på Gamle Ormelet i en uke.

Roen og atmosfæren som preger det gamle pensjonatet har vist seg inspirerende når vi har hatt workshops, symposier og seminarer. Idéen om Gamle Ormelet som ”Artist residency” er ikke ny.

I en beskrivelse av Ormelet fra et brev stilet Henrik Ibsen 14. august 1885, (det første brev lillebroren Ole Paus Ibsen skrev til sin storebror.) står det blant annet følgende:

”Stedet, eller Gaarden hvor jeg boer paa, heder ”Ormelet”, har en meget smuk og romantisk Beliggenhed – dertilmed prægtige Husebygninger, nydelig Hauge, Naaleskov lige i Baggrund af Husene (som hører til). Der er en stor Slette i Skogen, hvor man kan spadsere – og om Man vil – fantasere, – fra Høiderne er der en storartet Udsigt over Sø og Land. – Her, tænker jeg sommetider, skulde være Stedet for Henrik, som ”Sommeropholdsted”, her kunde han undfange Ideer og samle rigeligt Stof for sin Digtning ved at nyde Naturen i Stillhed –uhindret af Alle.”

Erfaringene viser at Gamle Ormelet med så vel produksjons- og visningslokaler som uterom og samlingsrom er særlig egnet for samarbeidsprosjekter mellom ulike kunstnergrupper.

Arkitektur

Bygget er på en etasje som forsterker Gamle Ormelet som sted og skaper et fint uterom mellom bygningene og i forhold til hageanlegget. Tradisjonelle beplantning i tradisjon til ”den gyldne pensjonattiden” vil være ledende for opparbeidelsen av hageanlegget.

Bygget orienterer seg mot vest med svalegang og dører, men skaper samtidig en skjermet sone mot nord-øst som gir en  ønsket privatsfære for gjestene.

Bygningen søker å gi uttrykk for noe nytt og framtidsrettet samtidig som den tilstreber en visuell tilknytning til hovedhuset på Gamle Ormelet. En har dermed søkt å skape et uttrykk som dels knytter seg til tradisjon, dels er et uttrykk av i dag og som samtidig viser fram mot en bærekraftig framtid.  Bygget har således en moderne form, men benytter farge og enkelte gjenkjennelige elementer fra hovedbygget.

Studiobygget er spesialdesignet til formålet. Det rommer fire gjesterom som alle har individuelle kvaliteter og egen inngang. Vi har innredet rommene med gjenbruk av interiør fra Hotel Continental i Oslo. Hver av rommene fyller sin genre – litteratur, teater, musikk og billedkunstrommet. Bad, toaletter og kjøkken er felles. Kunstnere av forskjellige kategorier skal kunne bo, arbeide og inspireres til å bruke stedet på sin måte.

Bærekraft og gjenbruk.

Gamle Ormelet har et nært og etablert forhold til miljø og gjenbruk. Dette er noe av stedets ”sjel” og noe som en i dette prosjektet ønsker å bygge videre på. Studiobygget skal være et ”showroom” for bærekraftige byggemetoder og energiløsninger.

Rommene har forskjellige kvaliteter knyttet til ulike naturlige byggeteknikker slik som halmbygging,  leirebyggeteknikker, gjenbruksmaterialer, ”paper-crete” (byggeblokker av papirfiber), osv. Hele bygget er gjennomført med miljøvennlige materialer og løsninger.

Bygget er et referanseprosjekt som viser vei mot bærekraftige løsninger. Det er utformet som et meget energieffektivt bygg. På taket  er det installert solenergianlegg som gjør bygget nær sagt energinøytralt. Dette sammen med bevisst bruk av miljøvennlige materialer vil dessuten resultere i et klimanøytralt bygg.