Partene

Salg på nettsidene gjøres av Gamle Ormelet AS
Orgnr. 897.289.512
Tlf:+4790520064
Epost: , post@gamleormelet.no,

Betaling

Alle betalinger gjøres med Vipps.

Levering

Billetter sendes pr. e-post. Kjøpte billetter refunderes ikke.

Angrerett

Konsertbilletter er unntatt angreretten og kjøpte billetter refunderes ikke.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Enhver henvendelse skal skje skriftlig til post@gamleormelet.no.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller forbrukertilsynet.no