Konserter i sommer.

Nå er forsommeren her. Nå slippes programmet fortløpende. Følg med på hjemmesiden www.gamleormelet.no og vær tidlig ute. Vi  selger færre billetter for å få plass til flere stoler. Vær tidlig ute.